Categories
Máy in thẻ nhựa Máy in thẻ nhựa Datacard

Máy in thẻ nhựa SP55 Plus

417-d4

Các tính năng chính

Công suất in thẻ đề nghị: 25.000 thẻ/năm
In một mặt hoặc in hai mặt; in tràn lề
In hình ảnh màu hoặc đen trắng
In màu (YMCKT): 190 thẻ/giờ (1 mặt)
In một màu (KT): 1000 thẻ/giờ (1 mặt)
In màu (YMCKT): 155 thẻ/giờ (2 mặt)
In một màu (KT): 450 thẻ/giờ (2 mặt)
Ứng dụng công nghệ hình ảnh tiên tiến (AITTM)
Kết nối với PC qua cổng USB hoặc Ethernet (lựa chọn)
Phần mềm máy in thông minh
Có thể điều chỉnh chế độ hình ảnh và màu sắc
Khả năng phân tích chế độ màu thông minh
Tính năng xem trước màu sắc thẻ
Giúp đỡ người dùng trực tuyến và hướng dẫn điện tử
Thông báo bằng hình ảnh và âm thanh
Ghi lại các số thẻ đã in
Hệ thống làm sạch thẻ đầu vào và các bộ phận tự động
Bảo hành máy in: 24 tháng
Bảo hành đầu in: 24 tháng (không hạn chế số lượng đã in)