Categories
Máy in hóa đơn Máy in hóa đơn Birch

Máy in hóa đơn Birch DS-095III

319-h11

Công nghệ in : Nhiệt trực tiếp
Khổ giấy tối đa : 79.5mm +/- 0.5mm
Ký tự/dòng : 48 (Font A)
Kích thước in thực : 72mm
Tốc độ : 250mm/sec.(max.) or 70 lines/sec.
Mật độ : 576 dots/line or 8 dots/mm
Khoảng cách điểm : 0.125mm
Tuổi thọ : 100km
Nhiệt độ tự dừng (chống cháy) : 80 degree C
Serial port : Jắc cái 25 chân, tốc độ 19200 hoặc 38400 bps, none parity, 8 data bits and 1 stop bit, hỗ trợ giao thức RTS/CTS & XON/XOFF.